Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas diarienummer?
Svar:
Diarienummer förkortas dnr utan några punkter.

Dnr består av den första bokstaven i diarie- och sammandragsförkortningen nr. Det skulle kunna skrivas d.nr, Men skrivning utan punkt är den etablerade. Hela förkortningen kan också ses som en sammandragsförkortning av diarienummer . Vid sammandragsförkortningar sätter man inte ut någon punkt, eftersom ordet inte är avbrutet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej