Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas jämför?
Svar:
Jämför förkortas jfr.

Jfr är en sammandragsförkortning, som består av den första bokstaven, en mittenbokstav och den sista bokstaven i ordet jämför. Vid sammandragsförkortningar sätter man inte ut någon punkt, eftersom ordet inte är avbrutet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej