Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas följande uttryck: nedre botten, över gården, klädkammare och rum och kök?
Svar:
De förkortas på följande sätt:
nedre botten: n.b.
över gården: ö.g.
klädkammare: klk
rum och kök: r.o.k.

Bostadsannonser brukar av utrymmesskäl leda till många förkortningar, och många undrar om de ska sätta ut punkter eller inte. Vår rekommendation är att sätta ut punkter när orden är avbrutna, för att visa läsaren att orden har brutits av. N.b. och r.o.k. är exempel på avbrytningsförkortningar, där man har brutit av orden efter de första bokstäverna.

Punkt används däremot inte vid sammandragsförkortningar, där man behåller ordets första och sista bokstav, och ibland någon däremellan. Klk är alltså en sammandragsförkortning som inte bör skrivas med punkt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej