Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur ska det skrivas: HIV-smittad, hiv-smittad eller hivsmittad?
Svar:
Skriv helst hivsmittad.

Hiv är ursprungligen en initialförkortning av humant immunbristvirus. Från början skrevs det som initialförkortningar vanligen skrivs, nämligen HIV. I dag skrivs det hiv, av följande skäl: a) Det är en väldigt etablerad och frekvent förkortning, och sådana skrivs normalt gement. b) Det utläses ofta som ett ord (inte bokstav för bokstav), och sådana initialförkortningar skrivs gement. c) Det behandlas i dag som ett eget ord snarare än som en förkortning.

Sammansättningar med initialförkortningar skrivs vanligen utan bindestreck. Följaktligen är det i dag betydligt vanligare att man skriver hivsmittad än HIV-smittad.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej