Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När man förkortar nummer, ska man då sätta ut punkt eller inte? Ska det stå nr. eller nr?
Svar:
Man bör inte sätta ut någon punkt.

Förkortningen nr är en sammandragsförkortning, som består av den första och den sista bokstaven i ordet nummer. Vid sammandragsförkortningar sätter man inte ut någon punkt, eftersom ordet inte är avbrutet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej