Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas respektive?
Svar:
Respektive förkortas resp.

Resp. är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av ordet efter de fyra första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att ordet är avbrutet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej