Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur bör telefon förkortas?
Svar:
Det finns två etablerade förkortningar för telefon: tfn och tel.

Tfn är en sammandragsförkortning, som består av den första bokstaven, en mittenbokstav och den sista bokstaven i ordet telefon. Vid sammandragsförkortningar sätter man inte ut någon punkt, eftersom ordet inte är avbrutet.

Tel. är däremot en avbrytningsförkortning, där man har brutit av ordet efter de tre första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att ordet är avbrutet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej