Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur bör man förkorta upplaga, utgåva och volym?
Svar:
Upplaga förkortas uppl., utgåva förkortas utg. och volym förkortas vol.

Uppl., utg. och vol. är alla avbrytningsförkortningar, där man har brutit av orden efter de första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att ordet är avbrutet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej