Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas även?
Svar:
Även förkortas äv. Äv. är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av ordet efter de två första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att ordet är avbrutet.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej