Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När används emellan och när används mellan?
Svar:
Mellan och emellan är för det mesta helt utbytbara synonymer. Man kan tala om avståndet mellan två punkter likaväl som om avståndet emellan två punkter. Och man kan precis lika gärna tränga sig mellan dem som att tränga sig emellan dem. Emellan ger ofta en mer konkret innebörd, medan mellan ofta är mer abstrakt.

Emellan är emellertid inte utbytbart i följande fasta fraser:
oss emellan 'i förtrolighet'
sitta emellan 'råka illa ut'
komma emellan 'komma ivägen'
inte lägga fingrarna emellan 'gå hårt fram'.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej