Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför används både ost och öst när man talar om samma väderstreck?
Svar:
I radio och tv har man sedan länge bestämt sig för att använda ost och ostlig i stället för öst och östlig. Skälet är att o-varianterna skiljer sig tydligare från vokalen i väst och västlig. Det är alltså lättare att höra skillnad mellan ost och väst än mellan öst och väst.

Den gamla nordiska formen är öst medan vi har lånat in formen ost från lågtyskan eller nederländskan. Många sjötermer är hämtade just från nederländskan, och ost har varit särskilt vanlig i nautiska sammanhang. De båda formerna har använts parallellt åtminstone sedan 1500-talet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej