Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilket är rätt: min blå klänning eller min blåa klänning?
Svar:
Man kan säga och skriva både min blå klänning och min blåa klänning, grå katter och gråa katter.

Å:et i blå och grå är ursprungligen ett långt a. Ändelsen -a smälte redan på medeltiden samman med stamvokalen a till ett enda långt a. Därefter blev det långa a:et till ett å, så att det kom att heta min blå klänning och grå katter.

Men många föredrar i dag att böja blå–blåa och grå–gråa på samma sätt som gul–gula, och det är helt rimligt. Därför kan det också heta min blåa klänning och gråa katter.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej