Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder ordet abderitisk?
Svar:
Abderitisk betyder ’enfaldig’. Det är bildat till Abdera, namnet på en forngrekisk stad, vars invånare sades vara enfaldiga.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej