Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ordet deponi används i dag i stället för soptipp. Hur böjer man det i bestämd form: deponin eller deponien?
Svar:
Det heter deponin.

N-ord som slutar på betonat i har i dag -n som bestämd ändelse, jämför symfonisymfonin och harmoniharmonin.

I äldre språkbruk var det -en, vilket fortfarande lever kvar i äldre namn som Svenska Akademien.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej