Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det någon betydelseskillnad mellan etik och moral?
Svar:
I allmänspråket används etik och moral ofta som synonymer, men i vetenskapligt språkbruk brukar man göra skillnad mellan dem.

Med moral brukar man avse en individs eller en grupps praktiska handlande, d.v.s. vad individen eller gruppen gör och inte gör, samt de värderingar som ligger bakom handlandet.

Med etik brukar man avse studiet av moraliska fenomen och föreställningar. Dessa studier innefattar då individens tankar om det berättigade i sitt handlande.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej