Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför skriver vi icke med ck i svenskan, när de i danskan skriver ikke med kk?
Svar:
Skrivningen ck i stället för kk delar vi med bl.a. engelskan och tyskan, medan man i t.ex. nutida danska, nederländska och norska skriver kk.

I fornsvenskan, t.ex. i de gamla landskapslagarna, skrev man liksom i övriga nordiska språk kk. När boktryckarkonsten från Tyskland nådde de nordiska länderna övertogs tyskans bruk av ck i alla nordiska språk. Men sedan återgick alla utom svenskan till kk, och därför skriver vi nu icke och trycka, medan danskan skriver ikke och trykke.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej