Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det matlåderecept eller matlådsrecept?
Svar:
Båda är möjliga, men man hittar flera matlåde- än matlåds- när man tittar i en databas med tidningstexter, liksom flera brevlåde- och postlåde- än brevlåds- och postlåds-. Däremot tycks byrålåds- vara vanligare än byrålåde-.

Men sammantaget verkar -låde- vara vanligare än -låds-. Därför tycker vi att ni bör välja matlåderecept.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej