Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det "ställ bordet vinkelrätt mot sängen" eller vinkelrät?
Svar:
Det heter vinkelrätt. Adjektivet rät som efterled i t.ex. vinkelrät, lodrät, vågrät böjs i neutrum med -t: ett vinkelrätt streck, ett lodrätt berg, i vågrätt läge. Samma form används som adverbform: placera något vinkelrätt/lodrätt/vågrätt mot något annat.

Däremot undviker man helst neutrumformen av det enkla ordet rät, eftersom den skulle sammanfalla med ordet rätt ('riktigt').

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej