Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När ska det vara accent i ord av typen kommittéer och jubileer?
Svar:
Grundprincipen är att om grundformen har accent ska även böjningsformer ha det. Det heter alltså flera kommittéer eftersom det heter en kommitté. Detsamma gäller kaféer, arméer, idéer och supéer.
Om däremot grundformen inte har accent så har heller inte böjningsformer accent. Det heter alltså flera jubileer eftersom det heter ett jubileum.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej