Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur många olika sätt finns det att stava sje-ljudet?

Svar:

Det finns ett tjugotal olika stavningar för sje-ljud i svenskan, något beroende på hur man räknar. En del är vanliga, andra ovanliga.

I äldre svenska ord finns sj (sjö), sk (skön), skj (skjorta), stj (stjärna), ssj (hässja). Dessutom kan stg uttalas med sje-ljud i bl.a. östgöte.

I senare inlånade ord förekommer: ch (chef), che (apache), g (geni), ge (garage), gi (religiös), j (jour), sch (schimpans, dusch), sh (shunt), sc (crescendo), si (division), ssi (mission), ti (station), sti (suggestion).

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej