Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur många stavningsformer på sje-ljudet finns det ?

Svar:

Det finns, något beroende på hur man räknar, ett tjugotal olika beteckningar för sje-ljud i svenskan. En del är vanliga, andra ovanliga.

I svenska ord finns sj (sjö), sk (skön), skj (skjorta), stj (stjärna), ssj (hässja). Därtill kan läggas lite att stg uttalas med sje-ljud i bl.a. östgöte. Som mycket udda måste räknas xky i ortnamnet Spraxkya i Dalarna.

I inlånade ord förekommer: ch (chef), che (apache), g (geni), ge (garage), gi (religiös), j (jour), sch (schimpans, dusch), sh (shunt), sc (crescendo), si(division), ssi (mission), ti (station), sti (suggestion).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej