Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur kommer det sig att det heter en gås, två gäss å ena sidan, men en smörgås, två smörgåsar å andra sidan?
Svar:
Att det heter smörgåsar i stället för smörgäss hänger ihop med att kopplingen till gås har gått förlorad. Det är alltså inte längre uppenbart för samtidens språkbrukare att det är ordet gås som utgör efterleden i smörgås. Pluralformen på -ar började användas vid mitten av 1600-talet.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej