Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man ha kommatecken före och?
Svar:
I en uppräkning sätter man komma mellan de uppräknade leden utom mellan det näst sista och det sista. Där sätter man ut ett och i stället. Ex.: Han kunde bara lova blod, svett och tårar.

Om och står efter en parentetisk sats eller fras som markeras med komma är kombinationen komma + och korrekt. Ex.: Här ser vi Daniel, 9 år, och Alexandra, 7 år, på väg till skolan.

Man sätter också ut komma mellan två huvudsatser som förbinds med och. Ex.: De tyska turisterna har varit flera i Danmark än i Norge, och Sverige har haft det lägsta antalet.

I mycket korta sådana meningar kan komma utelämnas. Ex.: Människan spår och Gud rår.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej