Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad står human resources och förkortningen HR för, och kan man använda dem på svenska? Skriver man i så fall med stora eller små bokstäver?

 

Svar:

Det engelska uttrycket human resources betyder ungefär ’mänskliga resurser’ eller ’humankapital’. Inom en organisation används uttrycket om områden som rekrytering, personalvård, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Det som traditionellt har kallats personalavdelning heter allt oftare hr-avdelning. Fokus kan ligga mer på strategiska frågor än tidigare, men ibland är det bara en ny benämning för samma sak.

HR/hr har blivit en etablerad och vanlig förkortning i svenskan. Den används ofta i sammansättningar om t.ex. personer som arbetar inom dessa områden, som hr-chef, hr-expert, hr-specialist och hr-konsult. Skrivningen med stora bokstäver är än så länge vanligast i bruket, men vi rekommenderar i första hand att man skriver sådana initialförkortningar med små bokstäver.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej