Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Var kommer namn som G:son och T:son ifrån?
Svar:
Namn av typen G:son, T:son, Ax:son och J:son är vanligtvis ursprungligen bildade till en förkortning av faderns förnamn.

Om en fader exempelvis heter Gustav eller Gunnar har en son kunnat ta sig namnet G:son. Detta namn har sedan kommit att bli ett slags mellannamn som har kunnat överföras från generation till generation.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej