Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
I vilket sammanhang kan man använda uttrycket att hålla färgen?
Svar:
Hålla färgen betyder ’inte avslöja sig’. Det används med andra ord när någon lyckas hålla inne med information.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej