Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns ordet prokrastinera i svenskan? Vad betyder det? Varför står det inte med i ordböckerna?
Svar:
Visst kan man säga att ordet prokrastinera finns. Betydelsen är 'uppskjuta till morgondagen'. Underförstått är att man inte borde skjuta upp det.

Att gängse ordböcker inte tar upp ett visst ord, beror i regel på att det har bedömts vara så lite förekommande att det inte försvarar sin plats i en ordbok. Det här ordet finns dock med i Svenska Akademiens ordbok (SAOB), men i artikeln, som är skriven 1954, anges att ordet då inte längre var brukligt. Tydligen har det åter kommit i bruk, även om det inte är särskilt vanligt.

Ordet går tillbaka på latinets procrastinare, som i sin tur är bildat till cras 'i morgon'.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej