Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det "I vilken månad är du född?" eller "Vilken månad är du född?"
Svar:
I skrift heter det normalt antingen "Vilken månad är du född i" eller "I vilken månad är du född?". Man kan utgå från påståendesatsen "Jag är född i februari", där prepositionen måste finnas med. I mindre formella sammanhang kan man däremot välja vilken variant man vill.

Benägenheten att utelämna prepositionen verkar finnas just när det gäller frågor om månad eller veckodag. I frågor som inte har med månader och veckodagar att göra utelämnas vanligen inte prepositionen, utan man säger t.ex. "Vilken stad är du född i", "Vilket landskap kommer du från?" och "Vilken våning vill du helst bo på?"

.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej