Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder volatil?

Svar:

Adjektivet volatil används främst i ekonomiskt fackspråk. Det betyder då ’instabil, oförutsägbar’ . Man säger t.ex. att en aktie är volatil.

Tidigare har ordet använts i betydelsen ’flyktig’ (i t.ex. kemiska sammanhang). Den nya ”ekonomiska” betydelsen har hämtats från engelskan.

Ordet kommer ursprungligen av det latinska adjektivet volatilis, som betyder ’flyktig, förgänglig, flygande, bevingad’ m.m.; jämför verbet volare ’flyga’ .

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej