Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det hushåller eller hushållar?
Svar:
Hushålla kan böjas svagt, alltså hushållar, hushållade, hushållat, eller starkt hushåller, hushöll, hushållit.

Den svaga böjningen är den som traditionellt ansetts vara korrekt, och det är den enda som finns i ordböckerna. Sedan 1990-talet har emellertid stark böjning kommit att användas parallellt med svag böjning. I formell text är svag presensform ungefär lika vanlig som stark, medan de andra böjningsformerna nästan uteslutande är svaga. I informella texttyper är stark böjning det vanligaste valet i alla böjningsformer.

Variationen kan förklaras med att bildningen av verbet hushålla kan uppfattas på två olika sätt. Å ena sidan kan hushålla uppfattas som en bildning till substantivet hushåll. En sådan tolkning leder till att ordet böjs svagt, dvs. hushållar, hushållade, hushållat. Den tolkningen görs av historiska ordböcker. Å andra sidan kan hushålla uppfattas som en sammansättning av hus och verbet hålla. Det alternativet talar för att ordet böjs starkt som det enkla verbet hålla, dvs. hushåller, hushöll, hushållit.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej