Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det upptäcktsfärd eller upptäcksfärd?
Svar:
Den korrekta formen är upptäcktsfärd. Det heter också upptäcktsresa och upptäcktsresande. Det är alltså upptäckt som utgör förleden.

Att man ändå ser dessa ord stavade utan t kan bero på att detta t inte alltid hörs i uttalet och att en del språkbrukare då tänker sig att de är bildade till verbet upptäcka. Ord som t.ex täckdike bidrar säkert också.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej