Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva teve i stället för tv och behå i stället för bh? Hur böjs orden i så fall?
Svar:
Ja, det kan man. Det är vanligare att man skriver tv och bh, men teve och behå används särskilt i sammansättningar som skulle bli svårlästa med de kortare formerna, eller när man återger talspråk.

Teve böjs teven, tevear, tevearna och behå böjs behån, behåar, behåarna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej