Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjs schema och tema i plural?

Svar:

Schema böjs det där schemat, flera scheman, de där schemana. Tema böjs det där temat, flera teman, de där temana.

Förr användes de grekiska pluralformerna schemata och temata. De formerna lever kvar i vissa sammanhang, men vi rekommenderar att de här orden böjs på samma sätt som andra tvåstaviga substantiv med t-genus som slutar på -a, t.ex. hjärta.

Läs mer om hur lånord böjs i svenska.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej