Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilket är substantivet till verbet fastställa? Är det fastställan, fastställande eller fastställelse?
Svar:
Det kan vara både fastställelse och fastställande.

Fastställelse är den form som anges i ordböckerna. I juridiskt språk förekommer också fastställelsetalan och fastställelsedom. Fastställande är mycket etablerat i språkbruket, och måste betraktas som helt normalt, medan fastställan knappt används alls.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej