Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man åtminstone eller åtminstonde?

Svar:

Ordet stavas åtminstone.

Former som åtminstonde (för åtminstone), sistonde (för sistone) och andvända (för använda) kallas hyperkorrektioner. Med detta menas att man ändrar en form som man tror är felaktig till en form som man tror är korrekt.

Formerna åtminstone och sistone är svåra att förstå eftersom de är gamla kasusformer i bestämd form. Därför kan man missta dem för former som trettonde, fjortonde o.s.v. Dessutom försvinner d efter n ibland i uttalet, t.ex. i andfådd. Det kan också bidra till att man tror att åtminstone och sistone ska stavas med ett d.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej