Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Formen stog hör man ofta. Är den rätt?
Svar:
I skrift och vårdat tal heter det stod. Formen stog hör hemma i talspråket i stora delar av Sverige. Den har uppkommit genom att man felaktigt trott att verbet stå ska böjas som slå (slå:slog) och andra verb vars preteritumform slutar på -g, som dog, log, tog.

Eftersom slutljudet tidigare ofta inte hördes vare sig i stod eller slog (eller de andra) och eftersom det finns flera preteritumformer på -og men bara en på -od (stod), så är det inte så konstigt att man trodde att stå hör till samma grupp som slå.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej