Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Formen stog hör man ofta. Är den korrekt?

Svar:

I formell skrift rekommenderar vi stod. Formen stog används i talat språk i stora delar av Sverige. Det finns alltså en variation i språkbruket, där preteritumformerna stod och stog existerar sida vid sida.

Formen stog har uppkommit genom att verbet stå böjts enligt samma mönster som slå (slog) och andra verb vars preteritumform slutar på -g, som dog, log, tog. Denna tendens har förstärkts genom att slutljudet tidigare ofta inte uttalades, vare sig i stod eller slog (eller i de andra verben).

I stället för att använda en särskild preteritumform (stod) har alltså språkbrukare även böjt stå enligt samma mönster som slå (och andra liknande verb). Denna företeelse kallas inom språkvetenskapen för analogi, och räknas som en av de starkaste drivkrafterna för språklig förändring. I fallet med stod och slog har ingen form helt vunnit över den andra, utan de används parallellt.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej