Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska det vara lär- eller läro- i sammansättningar som lärsituation/lärosituation och lärcentrum/lärocentrum?

 

Svar:

Sammansättningar med förled från ordet lära kan bildas både med lär- och läro- men i mer nybildade ord verkar det vara vanligare med lär-. I SAOL finns lärplatta, lärprocess och lärstil, medan sammansättningarna på läro- är äldre ord som läromästare, lärofader, lärospån, lärostol. Men även mönstret med lär- som förled är gammalt, till exempel i ordet lärpeng

För nya sammansättningar rekommenderar vi lär- som förled. Förledsformen läro- kan uppfattas som lite gammaldags eller onödigt formell.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej