Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva: Ekonomisk och miljöinformation?
Svar:
Det är inte möjligt att göra en s.k. utbrytning av ett gemensamt led i detta fall, eftersom det är fråga om två olika konstruktioner: å ena sidan en tvåordsfras, ekonomisk information, och å andra sidan ett sammansatt ord, miljöinformation. Korrekta skrivsätt vore däremot ekonomisk information och miljöinformation, ekonomi- och miljöinformation eller information om ekonomi och miljö.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej