Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skriva mellansverige med liten begynnelsebokstav eller Mellansverige med stor?
Svar:
Skriv Mellansverige, av två skäl. Dels är Mellansverige att betrakta som ett namn och skrivs därför med stor begynnelsebokstav. Dels rekommenderas stor bokstav för alla sammansättningar där ett namn ingår oavsett om namnet kommer som första led, som i Sverigefödd, eller sist, som i Mellansverige.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej