Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det någon skillnad mellan främja och befrämja?
Svar:
Nej, inte egentligen. De är ofta utbytbara, t.ex. ”det anses främja/befrämja tillväxten”. Skillnaden är snarast av stilistisk art: befrämja är formellare än främja. Främja är långt frekventare än befrämja. Det kan dock vara så att befrämja är vanligare vid vissa ord och främja vid andra.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej