Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska megabit, terabit, gigahertz skrivas med små begynnelsebokstäver om man skriver ut dem i en text? Och hur blir det om man förkortar dem?
Svar:
Uttrycken megabit, terabit, gigahertz och liknande skrivs med små begynnelsebokstäver.

När man däremot förkortar prefixen G (giga), M (mega) och T (tera) skrivs de med versaler, och hertz skrivs Hz Förkortningarna blir följaktligen Mbit, Tbit och GHz.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej