Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Bör det heta hemkontor eller hemmakontor?
Svar:
Det är vanligast med hemmakontor. Men även hemkontor är en korrekt ordbildning. Samma gäller hemmagjord, men formen hemgjord förekommer också.

Till förleden hem- har vi sammansättningar som hemarbete, hemdator, hemelektronik, hemtjänst.

Till förleden hemma- har vi sammansättningar som hemmabruk, hemmahamn, hemmamatch, hemmaopinion.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej