Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer barmhärtig och förbarma sig?
Svar:
Barmhärtig kommer från lågtyskans barmhertich, vilket motsvarar tyskans barmherzig.

Men egentligen har ordet inget med barm att skaffa. Från början hette det armherzi, vilket är ett s.k. översättningslån av latinets misericors, som kommer av miser med betydelsen ’arm’, ’eländig’ och cor med betydelsen ’hjärta’.

Även förbarma sig har lågtyskt ursprung: sik vorbarmen. Det är på samma sätt här. Det är egentligen adjektivet arm som ligger bakom och inte barm. Jämför med latin misereri.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej