Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är en slacker?
Svar:
Ordet slacker är ett lånord från engelskan, där det närmast betecknar en person som är ovillig till arbete och gör sitt bästa för att komma undan arbete, militärtjänst o.d. Det är bildat till slack, som är besläktat med svenskan slak.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej