Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad står förkortningen et al. för?
Svar:
Förkortningen et al. är en förkortning för et alia, som är latin och som betyder ’och andra’.

Uttrycket används sällan på svenska, eftersom vi har den vanligare och lättbegripligare förkortningen m.fl.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej