Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När använder man många och när använder man mycket?
Svar:
Många används i betydelsen ’ett stort antal av’ och är det vanliga ordet vid räknebara substantiv, som t.ex. mygga, människa: Det satt många myggor på myggfönstret. Många människor kom till museet.

Mycket har betydelsen ’som har stor mängd eller omfattning’, används ofta vid kollektiva substantiv som mygg, folk: Det var mycket mygg där. Det var mycket folk på museet.

Det är huvudprincipen, men det är också vanligt att man använder mycket vid räknebara substantiv: Det är mycket studenter på stan. Betydelsen blir då snarast ’en stor mängd av företeelsen studenter’. På motsvarande sätt används många ibland om substantiv som normalt inte är räknebara: Han drack jättemånga läsk i går. Då blir betydelsen ’många glas/flaskor läsk’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej