Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det med utgångspunkt i eller med utgångspunkt från?
Svar:
Båda varianterna går bra.

Tidigare har språkvården bara rekommenderat med utgångspunkt i.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej