Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Har orden lada och loge olika betydelser?
Svar:
Nyare ordböcker anger samma betydelse för de båda orden: ’lantbruksbyggnad för förvaring av hö och säd’. Det stämmer nog med de flestas uppfattning om dessa byggnader i dag när flertalet bor i tätort och inte äger några större insikter i lantbruk.

I äldre ordböcker beskrivs däremot ladan som enbart förvaringsplats för hö och säd, medan logen var den plats där säden tröskades och väl också kunde förvaras.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej