Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Var kommer ordet överraskning ifrån?
Svar:
Överraskning är ett substantiv som bildats till verbet överraska. Verbet har vi lånat från tyskans überraschen. Detta verb är i sin tur en bildning till adjektivet rasch, på svenska rask, d.v.s. ’snabb’, ’hastig’. När man blir överraskad, blir man det ju av något som hastigt inträffar eller kommer över en.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej