Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det någon skillnad i användning av och och samt?
Svar:
Ja, och är det vanligaste i allmänspråket Samt förekommer vanligen inte i talspråk, utan hör hemma i skriftspråket, där det används i stället för och när ett och redan använts eller när det skulle bli otydligt med och.

I ett exempel som nordöstra Götaland samt Gotland är samt tydligare än och, eftersom det utesluter tolkningen 'nordöstra Götaland och nordöstra Gotland'.

Man kan också ge ett uttryck tydligare struktur genom samt: Stolarna, bordet och soffan samt diskmaskinen ska bytas ut. Eftersom de första tre substantiven betecknar objekt som är av annat slag än diskmaskinen, är grupperingen motiverad.

Ett sista exempel på när samt bör användas är följande mening: Hjärtats rum är högra och vänstra kammaren samt högra och vänstra förmaket. Där är det dels en fråga om gruppering, dels en fråga om stilistisk variation.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej