Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Jag använder ibland ett ord som jag uttalar ungefär /måddeschanger/. Vet ni om andra använder det, var det kommer ifrån och hur det stavas?

Svar:

Detta ord tycks vara dåligt representerat i skrift och tas inte upp i Svenska Akademiens ordbok. Vi vet dock att ordet främst används av äldre generationer.

Förmodligen utgörs ordets första del av franskans mode med betydelsen ’sätt’, och slutet av franskans genre med betydelsen ’sort’. Det skulle alltså kunna vara fråga om en folklig eller humoristisk bildning i stil med sjangdobel (även stavat schangdobel), som antas komma av gentil och nobel.

Ska man ange en stavning av ordet, bör man därför till att börja med utesluta modegenre, som dels ser alldeles för korrekt ut, dels kan leda läsaren helt fel. Den folkliga karaktären hos ordet kräver en helt annan stavning, och vi föreslår därför modesjanger eller möjligen modeschanger.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej